Previous
Next

VIDEO IGRE

Pojam i vrste video-igara

U uslovima savremenog sveta informaciono-komunikacione tehnologije usmeravaju društvo ka sve većem korišćenju računara i različitih računarskih programa. Kao jedan od najpopularnijih i najznačajnijih elektronskih programa javljaju se video-igre.

Razvoj video-igara

Razvoj video-igara usko je povezan sa razvojem tehnologije. Usavršavanjem karakteristika računara, povećanjem kapaciteta i poboljšanjem grafičkog izgleda programskih (softverskih) sadržaja, otvoren je prostor za vrtoglavi napredak video -igara.

Klasifikacija video-igara

Danas postoje brojne vrste video-igara koje se klasifikuju prema različitim kriterijumima. Tako, moguće je izvršiti podelu prema broju igrača koji igraju video-igru.

e-sports

Pojam i oblici e-sporta

Popularnost e-sporta

E-sport i sponzori

Međunarodne organizacije

osetljive teme

Gaming disorder

“Gaming disorder”, odnosno mentalni poremećaj koji se manifestuje kao zavisnost od video-igara.

Zavisnost od video igara

Igranje video igara ima svoje pozitivne i negativne strane.

Igre na sreću i klađenje na video igre

Velika odgovornost leži na novim pravnim regulativama elektronskih sportova.

E-sports i škole

Od školske 2016/17., đaci norveške Garnes srednje škole su u mogućnosti da pohađaju esports kao predmet, ali isključivo uz popunjenu prijavu koja mora biti odobrena.