Međunarodne organizacije

Danas u svetu postoje značajne međunarodne organizacije u oblasti e-sporta, koje se između ostalog, bore za priznavanje e-sporta kao grane sporta u međunarodnim krugovima i sportskim forumima poput: Esport World federation, Global esports federation, International e-sport federation, International esports Alliance, Valve, World Cyber Games, Riot (koji organizuje takmičenje u jednoj od najpopularnijih video-igara današnjice: League of Legends World Championship), FIFA (Svetska fudbalska organizacija) koja organizuje takmičenje u video-simulaciji fudbala (Fifa eWorld Cup) i mnoge druge. Međunarodni olimpijski komitet je usvojio agendu OI 2020+5 u kojoj se preporučuje da olimpijski komiteti ohrabre razvoj virtuelnih sportova i razviju saradnju sa zajednicom video igara iako je Predsednik Tomas Bah izjavio izjavio da e-sport „promoviše nasilje i diskriminaciju u takozvanim pucačkim video igrama“. Te pojave su strane olimpijskim vrednostima i zbog toga e-sport ne može biti prihvaćen kao deo olimpijske porodice sportova.

Izloženo stanovište se ne može prihvatiti kao ispravno i zasnovano na činjeničnom stanju. Pretpostavljamo da predsednik MOK govori o jednoj vrsti video-igara, onoj u kojoj se virtuelno koristi virtuelno oružje. Ovo je važno pomenuti zato što čak ni ova vrsta video-igara ne promoviše nasilje između igrača. Nasilje se do sada nije pojavljivalo u organizovanim takmičenjima u e-sportu. Štaviše, pojave poput grubljih komentara bile su strogo sankcionisane na takmičenjima u e-sportu. O tome svedoči slučaj kada je jedan profesionalni igrač kažnjen sa 2.000 dolara i zabranom nastupa na dva meča zbog svog nesportskog ponašanja i „otrovnih komentara“. To znači da se svaka vrsta nasilja strogo sankcioniše u okviru organizacionih pravila e-sporta. Takođe, u obzir nisu uzeti e-sportovi koji predstavljaju digitalizaciju sportova, poput fudbala, košarke ili tenisa. U tim video-igrama igrači se takmiče u kontroli virtuelnih subjekata u sportovima koji su važan deo olimpijskih igara, pa samo predstavljaju drugačiji pojavni oblik tih sportova. U pojedinim olimpijskim sportovima, poput rvanja ili boksa, ima mnogo nasilja između učesnika, promoviše se nadmoć nad protivnikom, a neretko su ta takmičenja propraćena prizorima krvi ili teških fizičkih povreda, što nije slučaj sa e-sportom.

Smatramo da diskriminacija ne postoji u kontekstu e-sporta. Naime, e-sport ni na koji način ne promoviše nejednakost učesnika. Tačno je da u e-sportu učestvuje mnogo veći broj pripadnika muškog pola u odnosu na ženski, ali to ne može biti argument za promociju nejednakosti učesnika. Pravila učestvovanja na takmičenjima u e-sportu obično koriste neutralni termin „igrač“, što podrazumeva kako pripadnike muškog tako i pripadnice ženskog pola. Tačno je da su neophodne mere pozitivne diskriminacije i dodatna promocija učešća žena u e-sportu, ali trenutno stanje stvari govori u prilog tome da kao igrači mogu učestvovati i muškarci i žene, bez pravljenja bilo kakve razlike po nekom ličnom osnovu. Primera radi, u Overwatch league, jednom od najvećih sportskih takmičenja na svetu u e-sportu, učestvuju i žene kao ravnopravni članovi tima, što govori da za „igrača“ mogu biti prijavljeni i muškarci i žene. Suprotno tome, jako je zanimljiva činjenica da je sinhrono plivanje olimpijski sport u kome se takmiče isključivo ženski timovi (što je prihvaćeno pravilima olimpijskog takmičenja) ali ta činjenica do sada nije izazvala polemiku u vezi sa eventualnom diskriminacijom muškaraca.

Kako i dalje ne postoji jedna velika, krovna organizacija koja upravlja svim turnirima i ligama kao što je to slučaj u košarci ili fudbalu, a gde FIBA ili FIFA imaju glavnu reč – u esportu postoji niz firmi koje se bave organizacijom turnira i događaja. Neke od najpoznatijih su StarLadder iz Ukrajine koja se bavi organizacijom posebnih esport turnira, zatim ESL firma iz Nemačke koja je poznata po dugogodišnjoj organizaciji esport turnira, Dreamhack koji je poznat kao najveći LAN party na svetu (ESL i Dreamhack su u vlasništvu Modern Times Group – MTG). Nabrajanje svih aktera koji rade turnire oduzelo bi zaista previše vremena, ali barem smo opisali neke od najvažnijih.