O nama

Sajt www.4game.rs je projekat koje u saradnji sprovode Srpski E-sports savez, srpske esport organizacije sa međunarodnim uspesima i Sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda. Cilj sajta podizanje svesti o esportu u našem gradu. Radi se o jednoj od najbrže rastućih zabavnih industrija na svetu koje kombinuju najbolje iz sveta videoigara i sporta. Za vreme pandemije koronavirusa ponovo se puno govorilo o esportu jer se pokazao pokazao vrlo otpornim na uvedene promene zbog svoje digitalne prirode. Sajt istražuje prirodu elektronskog sporta. Autori su težili da dođu do odgovora na pitanje i da li se elektronski sport može pravno kvalifikovati kao vrsta sporta. Elektronski sport može se shvatiti kao kompetitivno igranje video-igara, a ujedno i kao jedno od tržišta koja najbrže rastu i koje je među najpopularnijim tržištima na svetu. Međutim, ostaje nejasna pozicija ove masovne društvene aktivnosti zbog neodređenosti njene pravne prirode. U traženju odgovora na postavljeno pitanje, autori su analizirali najvažnije međunarodne pravne dokumente iz oblasti sporta, sa posebnim osvrtom na određenje pojma sporta i načela na kojima se on zasniva. Takođe, u radu su analizirani najvažnijii argumenti za i protiv stava da elektronski sport predstavlja posebnu vrstu sporta.