Pojam i vrste video-igara

U uslovima savremenog sveta informaciono-komunikacione tehnologije usmeravaju društvo ka sve većem korišćenju računara i različitih računarskih programa. Kao jedan od najpopularnijih i najznačajnijih elektronskih programa javljaju se video-igre. Dok su nekada predstavljale zabavu, danas one predstavljaju izuzetno važnu društvenu pojavu i ogromno tržište u koje je neposredno i posredno uključen veliki broj ljudi širom sveta. Video-igre dobijaju važno mesto u svetu informaciono-komunikacionih tehnologija, o čemu govori i sve veća društvena zajednica igrača širom sveta u mnogim video-igrama. Velika zajednica omogućava i to da koncept nadmetanja postane sve značajniji. Uz to, globalizacija i sveopšta povezanost omogućile su da video-igre obuhvate skoro ceo svet. Tako se razvija i nova oblast u svetu video-igara koja se odnosi na profesionalno igranje i takmičarsko nadmetanje. Ta oblast se naziva e-sport i predstavlja jedno od najpopularnijih tržišta i tržišta sa najbržim rastom na svetu. U skladu sa takvim razvojem, javljaju se i brojna pitanja u vezi sa e-sportom.

Da bi se razumela pravna priroda e-sporta, neophodno je prethodno se osvrnuti  na opšti pojam video-igara, budući da one predstavljaju osnovu e-sporta. Kao prethodno pitanje ističemo jedno od prihvaćenih stanovišta o pojmu igara, kao bilo kojeg takmičenja između učesnika, koje funkcioniše na osnovu određenih pravila, radi ostvarenja određenog cilja u vidu pobede ili dobitka. Video-igre možemo odrediti sa formalne (tehničke) i suštinske strane. Formalno posmatrano (tehnički), video-igre predstavljaju oblik igre koja se uz pomoć elektronskih uređaja odvija u virtuelnom prostoru. Igra se odvija pomoću instrukcija datih programu (softveru) putem hardvera (miš, upravljački element i tastatura). Suštinski, video-igre sastoje se od audio-vizuelnog sadržaja koji se preko informaciono-komunikacionih uređaja reflektuje u 2D ili 3D formatu kao virtuelni prostor u kome nastupa igrač.

U teoriji su retki pokušaji da se odredi pojam video-igara. Ističe se stanovište da video-igre predstavljaju „kompleksno autorsko delo koje se  sastoji od višestrukih formi umetnosti, kao što su muzika, scene, radnja, video-sadržaj, crteža i karaktera – koji uključuju ljudsku interakciju dok računarski program sprovodi igru na posebnom hardveru“.