Razvoj video-igara

Razvoj video-igara usko je povezan sa razvojem tehnologije. Usavršavanjem karakteristika računara, povećanjem kapaciteta i poboljšanjem grafičkog izgleda programskih (softverskih)  sadržaja,  otvoren  je  prostor  za  vrtoglavi  napredak  video -igara. Za svega nekoliko decenija kompjuteri su nam pomogli da stignemo u svemir dublje nego ikada ranije, da mapiramo ljudske gene, da se oslobodimo pasivnosti nametnute od strane dotadašnjih medija, da komuniciramo zaista sa celim svetom, i možda najvažnije, da vrednosti nastale digitalizacijom učine jednako poželjnim u praktično svim kulturama širom sveta. Takva je situacija i u svetu video-igara. Progres video-igara može se sagledati u kvantitativnom i kvalitativnom smislu. Kvantitativno, na tržištu nastaju nove firme i proizvodi u vezi sa video-igrama, koje povećavaju ponudu video-igara, što istovremeno privlači nove korisnike. Kvalitativno, razvoj tehnike omogućio je bolje video-igre i njihove komponente, više realističnih pokreta virtuelnih likova i nove oblike korišćenja, što utiče na kvalitet sadržaja i širenje mreže korisnika.

Nezaobilaznu ulogu u razvoju video-igara i izgradnji njihove pozicije u savremenom društvu ima internet. Kao globalni sistem povezanih računarskih mreža, internet je postao osnovno sredstvo elektronske komunikacije, što je uticalo i na domen video-igara. Igrači su dobili priliku da budu u virtuelnom kontaktu sa drugim igračima koji su i hiljadama kilometara daleko. Internet je omogućio povezivanje, komuniciranje i takmičenje na jednom virtuelno-digitalnom mestu. Taj proces možemo označiti kao globalizaciju video-igara. Globalizacija video-igara stvorila je veliku zajednicu korisnika koji su spremni da izdvoje vreme i novac kako bi uživali u sve kvalitetnijim proizvodima koje tržište nudi. Ono što je na svom početku, pre nešto više od trideset godina, predstavljalo razonodu, razvilo se u jedno od najpopularnijih oblasti tržišta u savremenom svetu.

Prema istraživanjima, u 2019. godini čak 2,3 milijarde ljudi na svetu je na neki način koristilo video-igre. U odnosu na dati broj korisnika, pretpostavka je da su korisnici stvorili profit od 108,9 milijardi američkih dolara. Najveći deo tržišta video-igara je azijsko-pacifička oblast, u kojoj se ističe Kina, čije tržište je u 2019. godine generisalo profit od čak 30 milijardi dolara. Predviđanja su da će broj korisnika video-igara porasti na 2,5 milijarde, koji će potrošiti na video-igre čak 150 milijardi dolara u 2021. godini, što je za oko trideset milijardi dolara više nego u prethodnoj godini. Ove brojke govore o velikom rastu tržišta video-igara, ali i o tome da su video-igre važan deo globalne ekonomije.